Śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest sytuacja prostą. Poza trudnościami natury emocjonalnej spada na nas także konieczność załatwienia wszystkich formalności pogrzebowych oraz tych, związanych z ewentualnym dziedziczeniem. Jeśli zmarły był zadłużony, być może to na nas spadnie konieczność spłaty tych długów, warto zatem zapoznać się z możliwościami, jakie mamy, by tego uniknąć.

Co wchodzi w skład spadku?

Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków, które należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzą na jego następców prawnych, czyli spadkobierców w drodze dziedziczenia. Za elementy spadku są uznawane również posiadane rzeczy, zwierzęta, a także ekspektatywy nabycia praw. Oznacza to, że otrzymując spadek, nie zawsze możemy spodziewać się przychodu – czasem oznacza to konieczność spłaty zadłużenia zmarłej osoby i w tym wypadku warto dobrze zastanowić się nad odrzuceniem spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia często mylone jest z odrzuceniem spadku, ale w rzeczywistości są to dwie bardzo różne sytuacje. Zrzeczenia się dziedziczenia dokonuje spadkobierca za życia spadkodawcy, natomiast odrzucenie spadku to proces następujący po śmierci.

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa pomiędzy spadkobierca a spadkodawcą, która zawierana jest w obecności notariusza. Jeśli planujesz z jakichś powodów podpisanie takiej umowy, powinieneś udać się do Kancelarii Notarialnej, która zajmuje się sprawami spadkowymi, takiej jak Kancelaria Notarialna – Notariusz Romualda Mieczkowska w Tomaszowie Mazowieckim.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w pomocy między innymi w sprawach rodzinnych, sprawach spółek oraz prawie spadkowym, w których nie ma konieczności zakładania sprawy sądowej.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku odbywa się po śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że dana osoba nie przyjmuje spadku, a co za tym idzie, przechodzi on na kolejną w linii osobę dziedziczącą. Sytuacja taka trwa do momentu, w którym któryś ze spadkobierców nie przyjmie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co oznacza zarówno majątek, jak i zadłużenie, które należy spłacić.

Na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku spadkobiercy mają 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub (w przypadku dalszej rodziny) od momentu otrzymania informacji o powołaniu do spadku. Spadek w pierwszej kolejności dziedziczą współmałżonkowie, a następnie dzieci, ale też wnuki oraz rodzice dłużnika, jeśli spadkobiercy w pierwszej linii odrzucili spadek.

Spis inwentarza

Często zdarza się sytuacja, gdy spadkobiercy nie mają żadnej wiedzy o długach osoby, po której przyjmują spadek. Jeśli więc znajdziesz się w takiej sytuacji, warto złożyć u notariusza prowadzącego sprawę spadkową wniosek o sporządzenie spisu inwentarza zmarłej osoby. Ponadto rozsądnym rozwiązaniem będzie także przejrzenie korespondencji spadkodawcy w poszukiwaniu ponagleń do zapłaty lub innych informacji o zadłużeniu, a także sprawdzenie rejestru dłużników.