Kancelaria Notarialna

Notariusz Romualda Mieczkowska

Tomaszów Mazowiecki

Witam

Notariusz Romualda Mieczkowska jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne.

Zawarcie ugody alimentacyjnej

Sprawa o alimenty na dziecko jest klasycznym przykładem sprawy, w której można i warto jest zawrzeć ugodę.

Ugoda alimentacyjna pozwala na uzyskanie dokładnie tego samego efektu, jak za pomocą wyroku sądu. Jedyne czego tu nie ma, to długotrwałego i często kosztownego (nie tylko finansowo, ale i emocjonalnie) procesu sądowego.

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzamy akty notarialne takie jak: protokół, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany i inne.

Sporządzanie poświadczeń

Zajmujemy się również sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego, testamentowego i inne.

Inne czynności

Darowizny, sprzedaż, umowy najmu, wypisy i inne

Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Mieczkowska Romualda gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Notariusz Romualda Mieczkowska prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Tomaszów Mazowiecki, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki – kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego – umowy sprzedaży (mieszkanie Tomaszów Mazowiecki, dom, działka) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.