Wiele spraw warto uporządkować w sposób zgodny z prawem – konieczne może być do tego np. poświadczenie notariusza. Pełen wachlarz usług notarialnych obejmuje wiele czynności, które warto powierzyć doświadczonemu specjaliście. Eliza Szerszenowicz-Kaczmarek prowadzi własną kancelarię, w której sporządzane są akty notarialne, protokoły oraz wiele innych dokumentów – jakich dokładnie?

Niezwykle istotne akty notarialne

Akty notarialne to bardzo ważne dokumenty urzędowe – w tej formie sporządzone muszą być m.in. poszczególne umowy, co zabezpiecza interes stron. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania, o dział spadku, zbycia spółdzielczego prawa do lokalu czy zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i przenosząca tę własność to właśnie najczęściej realizowane w kancelarii akty notarialne. Notariusz jest w stanie sporządzić je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podobnie jak akty poświadczenia dziedziczenia.

Do usług notarialnych świadczonych w renomowanej kancelarii zaliczyć można z pewnością także inne poświadczenia. Dotyczące własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu czy nawet pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu to dokumenty, których sporządzeniem zajmie się notariusz Eliza Szerszenowicz-Kaczmarek. Prowadzona przez nią kancelaria jest w stanie również doręczyć oświadczenia i zająć się spisaniem poszczególnych protokołów. Co jeszcze wchodzi w zakres kompleksowych usług notarialnych?

Zabezpieczone interesy

Warto zadbać o ochronę swoich interesów w przypadku przeprowadzania konkretnych transakcji i nie tylko. Pomogą w tym czynności notarialne realizowane w renomowanych kancelariach. Prowadzona przez Romualdę Mieczkowską z Tomaszowa Mazowieckiego sporządza protesty weksli i czeków, a w zakresie wykonywanych usług jest także tzw. depozyt notarialny. To dzięki niemu można zabezpieczyć dokumenty, pieniądze czy papiery wartościowe, które notariusz przyjmuje na przechowanie. Romualda Mieczkowska w ramach świadczonych usług notarialnych może także zapewnić klientowi wsparcie jeszcze przed sporządzeniem finalnej wersji konkretnego dokumentu.

Jak się bowiem okazuje, renomowane kancelarie notarialne są w stanie wykonać projekt aktu czy oświadczenia. Odpowiednio skonstruowane dokumenty stanowią podstawę zabezpieczenia interesów stron, dlatego warto powierzyć tę czynność doświadczonemu notariuszowi. Usługi realizowane przez kancelarię notarialną Romualdy Mieczkowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego obejmują też wszelkie inne czynności, które wynikają z odrębnych przepisów.