Zdarzają się przypadki, w którym członek rodziny nie jest właścicielem mieszkania, a obawia się o przyszłość, czy będzie mógł dalej w nim zamieszkiwać. Inny przypadek to taki, w którym właściciel nieruchomości jest uzależniony z korzystania z prywatnej drogi, aby móc dojechać na własną posesję. Aby nie mieć obaw co do możliwości użytkowania wspomnianych dóbr warto ustanowić służebność osobistą na drodze dokumentu potwierdzonego u notariusza.

Czym jest służebność?

Zgodnie z przyjętym prawem służebność osobista jest ograniczonym prawem rzeczowym podobnym do zastawu lub hipoteki. Dotyczy zatem głównie nieruchomości i jest to prawo rzeczowe, które tą nieruchomość obciąża. Wyróżniamy trzy rodzaje służebności, czyli gruntową, osobistą i przesyłu. Najbardziej popularną formą służebności jest służebność gruntowa. Polega ona na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem do korzystania przez właściciela nieruchomości do korzystania z niej w oznaczonym zakresie. Na podstawie tego prawa właściciel nieruchomości obciążonej ma ograniczoną możliwość dokonywania w jej ramach jakichkolwiek znaczących działań. Trzeba pamiętać, że nie przysługują mu też żadne uprawnienia wobec nieruchomości władnącej, co wynika z przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Służebność osobista jest definiowana przez kodeks cywilny. Przysługuje ona osobie fizycznej, a nie właścicielowi nieruchomości władającej. Jest ona często określana na podstawie zapisów potwierdzonych przez notariusza. Osoba uprawniona ze służebności może korzystać z nieruchomości obciążonej w określonym zakresie lub właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możliwości dokonywania w stosunku do uprawnionego działań względem obciążonej nieruchomości. W przypadku zaistnienia służebności właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać uprawnień, które względem jego nieruchomości przysługują mu na podstawie przepisów.

Cechy służebności osobistej

Służebność osobista charakteryzuje się brakiem możliwości jej sprzedaży. Nie podlega też dziedziczeniu i wygasa wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jej główną funkcją jest zabezpieczenie bytowe osób fizycznych, czyli w przypadku braku praw własności do domu czy mieszkania może zostać ustanowiona służebność, która będzie gwarantować prawo jego zamieszkania przez konkretną osobę. Daje to spokój mieszkańcom, którzy mają pewność, że nie zostaną usunięci ze wskazanej nieruchomości.