Notariusz Tomaszów Mazowiecki Romualda Mieczkowska.

Szukasz Notariusza w Tomaszowie Mazowieckim ?

Notariusz Romualda Mieczkowska z Tomaszowa Mazowieckiego działa jako osoba zaufania pyblicznego, z tego tytułu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonywane przez notariusza Panią Mieczkowską mają według prawa charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych Pani notariusz wykonuje głównie na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki.
Do obowiązków notariusza należy sprawowanie pieczy nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz
innych osób, dla których przeprowadzane czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.
Notariusz nigdy nie reprezentuje jednej tylko strony czynności notarialnej.
Obowiązkiem notariusza  jest również udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Zapraszamy do kancelarii Pani notariusz R. Mieczkowskiej mieszczącej się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy POW 17 wszystkich zainteresowanych z Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki.