Odpisy notarialne są sporządzane przy okazji takich spraw, jak przekazywanie praw własności, przedłużenia użytkowania wieczystego, umowy darowizny, poświadczenia dziedziczenia oraz różnego rodzaju dokumenty, którymi operuje się podczas spraw spadkowych. Nierzadko są to sprawy związane z przekazaniem własności o dużej wartości pieniężnej, co wymaga sporządzenia dodatkowego poświadczenia.

Co musi znajdować się na akcie notarialnym

Każdy akt notarialny, aby posiadał moc prawną i został uznany przez organy władzy państwowej, musi mieć takie elementy jak data sporządzenia, miejsce oraz czas rozpoczęcia tworzenia aktu oraz jego podpisania. Powinny także widnieć na nim dane kancelarii, począwszy od imienia oraz nazwiska notariusza oraz jego zastępcy, jeżeli to on dokonywał odpisu oraz siedziby kancelarii, podsumowuje notariusz Jadwiga Dorocińska.

Wymagania związane z rolą notariusza

Rola notariusza związana jest z dużą odpowiedzialnością prawną oraz etyczną. Każda czynność związana ze sporządzeniem dokumentu musi być konsultowana z osobami biorącymi udział procedurze. Jest to szczególnie ważne, kiedy uczestniczą w niej osoby starsze, niepełnosprawne lub niepiśmienne. Do przygotowywania odpisów jest uprawniony notariusz po odbyciu aplikacji lub polski konsul posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Inne informacje widniejące w odpisie notarialnym

Inne informacje ujęte w odpisie notarialnym to również dane poszczególnych uczestników postępowania, czyli ich imiona, nazwiska, dane pełnomocników, miejsca zamieszkania oraz informacje o stopniu pokrewieństwa.  W akcie muszą się również znaleźć oświadczenia stron z uwzględnieniem informacji o okazanych przez nie dokumentach. Na odpisie notarialnym powinny znajdować się także ważne z punktu widzenia danej okoliczności stwierdzenia, które padły podczas sporządzania dokumentu.

Zakończenie przygotowania dokumentu wiąże się z odczytaniem i zanotowaniem formuły, która stwierdza, że akt został przyjęty oraz podpisany przez wszystkie związane z danym postępowaniem osoby. Następnie dochodzi do złożenia podpisów przez wszystkie uczestniczące w wydarzeniu osoby.