Autor: MieczkowskaNotariusz

Kancelaria Notarialna Tomaszów Mazowiecki

Szukasz Kancelarii Notarialnej w Tomaszowie Mazowieckim ? Kancelaria Notarialna z Tomaszowa Mazowieckiego Notariusz Romualdy Mieczkowskiej  świadczy usługi z zakresu dokonywania czynności notarialnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, gm. Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Zakres czynności kancelarii notarialnej obejmuje sporządzanie: aktów oraz poświadczeń notarialnych, projektów aktów oświadczeń lub innych dokumentów, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów, a także innych czynności, protestów czeków i weksli, doręczania oświadczeń. Kancelaria notarialna odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  z Tomaszowa Mazowieckiego, gm. Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki do siedziby kancelarii notarialnej R. Mieczkowskiej mieszczącej się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy POW...

Read More

Notariusz Tomaszów Mazowiecki

Szukasz Notariusza w Tomaszowie Mazowieckim ? Notariusz Romualda Mieczkowska z Tomaszowa Mazowieckiego działa jako osoba zaufania pyblicznego, z tego tytułu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonywane przez notariusza Panią Mieczkowską mają według prawa charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych Pani notariusz wykonuje głównie na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Do obowiązków notariusza należy sprawowanie pieczy nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz innych osób, dla których przeprowadzane czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. Notariusz nigdy nie reprezentuje jednej tylko strony czynności notarialnej. Obowiązkiem notariusza  jest również udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Zapraszamy do kancelarii Pani notariusz R. Mieczkowskiej mieszczącej się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy POW 17 wszystkich zainteresowanych z Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki.  ...

Read More
Kancelaria Notarialna z Tomaszowa Mazowieckigo Pani notariusz Romualdy Mieczkowskiej dokonuje czynności notarialnych m.in. na terenie miejscowości Tomaszów Mazowiecki, gm. Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Nasza Kancelaria Notarialna mieszcząca się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 17 sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, spisuje protokoły oraz dokonuje innych czynności notarialnych. Frazy, po których łatwo znaleźć naszą Kancelarię Notarialną w sieci to: notariusz Tomaszów Mazowiecki, notariusze Tomaszów Mazowiecki, kancelaria notarialna Tomaszów Mazowiecki, kancelarie notarialne Tomaszów Mazowiecki.